Regulamin promocji i warunki korzystania z kart upominkowych:

 1. Karta upominkowa może  zostać wykorzystana tylko i wyłącznie online za pomocą wiadomości na portalu Facebook, email lub przy pomocy strony internetowej firmy.
 2. Karta upominkowa  jest wydana na konkretną usługę lub produkt.
 3. Karta upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 4. Karty upominkowe mogą zostać wykorzystane tylko przed upływem terminu ich ważności (max rok od wypuszczenia serii).
 5. W przypadku nie wykorzystania Karty upominkowej przed upływem terminu jej ważności, ani Klient, ani Użytkownik nie będą mogli sobie rościć prawa do zwrotu ceny ani do odszkodowania z tego tytułu.
 6. Aby zrealizować Kartę upominkową należy wpisać podczas składania zamówienia lub okazać w wiadomości kod alfanumeryczny podany na odwrocie karty upominkowej.
 7. Producent  ma prawo odmówić wydania usługi/towaru, gdy kod został już wykorzystany lub też minął jego termin ważności.
 8. W przypadku kiedy wartość towaru/usługi przekroczy wartość środków dostępnych na Karcie upominkowej, Użytkownik dopłaca różnicę dokonując płatności za pomocą gotówki, innych akceptowalnych bonów, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.
 9. W przypadku kiedy wartość towaru/usługi jest niższa niż wartość środków dostępnych na Karcie upominkowej, producent  nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy.
 10. Każdy kod można użyć wyłącznie raz. Niewykorzystane środki przepadają.
 11. Karta upominkowa nie może być użyta do opłacenia kosztów transportu.
 12. Korzystanie z usługi zakupionej Karty upominkowej jest realizowane zgodnie z wewnętrznymi regulaminami podmiotów realizującymi daną umowę.
 13. Nie ma możliwości wymiany lub zwrotu Karty.
 14. W przypadku odmiennych niż powyższe zasad realizacji Kart upominkowych, obowiązujące są zasady opisane w odrębnych regulaminach Partnerów dystrybuowanych Użytkownikowi wraz z Kartą upominkową.